Strona wykrzystuje cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl±darki).
Dowiedz się więcej o celu ich stosowania i zmianie ustawień. Nie pokazuj więcej ostrzeżenia
  szkolenia w biznesie,doradztwo,budowanie zespołu
 
 
      OdpowiedĽ na to pytanie jest kluczow± kwesti± przy wyborze dostawcy usług szkoleniowych. Stoi za nami 15 lat realnego do¶wiadczenia w biznesie. Jeste¶my również ¶wietnie przygotowani od strony teoretycznej i posiadamy doskonały warsztat trenerski. Większo¶ć szkoleń opracowujemy indywidualnie. Dzięki szkoleniom oferowanym przez nas, zarówno Państwo jak również Państwa pracownicy i współpracownicy będziecie lepiej przygotowani do stawianych im wyzwań. W zwi±zku z tym osi±gniecie lepsze efekty w krótszym czasie, co być może spowoduje, że obniżycie jednostkowy koszt produktu, usługi czy choćby wizyty handlowej. Będziecie też szybciej reagować na potrzeby rynku i w zwi±zku z tym Wasi klienci odnios± wiele korzy¶ci, ponieważ otrzymaj± wyższ± jako¶ć, profesjonaln± obsługę a częstokroć niższ± cenę. Korzy¶ci odnios± również członkowie Waszego zespołu, bo zyskaj± dzięki temu komfort i satysfakcję w pracy a niejednokrotnie i lepsze wynagrodzenia.

Metafora naszych usług to:
Skuteczne szkolenia – konkretna wiedza – realne zmiany
      Warto¶ci, które reprezentujemy to całkowita koncentracja na kliencie i Państwa potrzebach przy założeniu, że wszyscy na tym wygrywamy. Z nami możliwe jest osi±gnięcie maksymalnego efektu przy minimalnym wysiłku. Jeste¶my zdolni, aby pomóc Wam w osi±gnięciu Waszych celów. Zasługujemy na to, aby być Waszym partnerem w rozwoju. Umiemy słuchać, znamy swój zawód, potrafimy wykreować zmiany.
       Jeste¶my wyj±tkowi, bo jeste¶my zainteresowani przede wszystkim skutkiem i osi±ganymi rezultatami firm, z którymi współpracujemy tak samo jak realizacj± naszych własnych interesów. Na zakończenie tej krótkiej prezentacji dodam, że zaufały nam takie firmy jak:
Nowy Styl, Iker, Unimil, Bahlsen, Wawel, Pierre Fabre Medicament, Grunnethal, Toensmeier, Almax, Orbis, Uniqa, Commercial Union, Ryłko i wiele, wiele innych.
Krótko mówi±c pracujemy z najlepszymi dla najlepszych i najlepszym podsumowaniem całej prezentacji niech będ± słowa jednego z uczestników naszych szkoleń:
(…)trenerzy, którzy nie tylko mówi± to, co wiedz±, ale również wiedz± to, o czym mówi±(…)

 
 
kim jesteśmy  negocjacje  sprzedaż  obsługa klienta  techniki prezentacji  budowanie zespołu(teambuilding)  zarz±dzanie czasem  motywowanie  zarządzanie zmian±  coaching  aikido jako sztuka komunikacji  rozwiązywanie konfilktów  kurs bezpieczeństwa osobistego  linki  kto nam zaufał  kontakt  
aiki-management.pl, e-mail:biuro@aiki-management.pl

szkolenia,doradztwo,coaching,motywowanie,szkolenia w biznesie,eventy,teambuilding,budowanie zespołu,treningi biznesowe,warsztaty,sprzedaż,motywowanie,negocjacje,obsługa klienta,negocjacje,zarządzanie zmianą,zarządzanie czasem,techniki prezentacji